Wyświetlanie 1–24 z 461 wyników

Jej definicję jasno określa ustawa. Jest klasyfikowana według różnych kryteriów – zarówno przeznaczenia, jak i wyglądu zewnętrznego. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, współczesna broń palna to mechanizm przeznaczony do miotania pocisków lub substancji. Wyróżnia się kilka typów, zarówno długą, jak i krótką. Są też modele pośrednie. Najczęściej występujące mają kaliber 9mm.

Lista produktów:

 • pistolety – najpopularniejsza współczesna broń palna. Najczęściej wybierane są te o kalibrze 9mm;
 • pistolety 22lr – korzystają z niego głównie strzelcy tarczowi, wybierając wariant z gwintem. Modele bez gwintu są produkowane również z myślą o treningach we współpracy z pracownikami służb mundurowych – wojska oraz policji;
 • rewolwery – sprzedawane głównie w celach sportowych i rekreacyjnych;
 • karabiny – współcześnie najczęściej użytkowane zarówno przez służby mundurowe, jak i strzelców sportowych;
 • karabinki 9mm – przez ekspertów sugerowany sportowcom i osobom uprawiającym militarną rekreację;
 • karabiny 22lr – trwała konstrukcja dla sportowców, strzelców lub osoby trenujące strzelanie;
 • strzelby – typ bojowy, niekrótki, o dużych rozmiarach;
 • konwersje – działa w połączeniu z karabinkiem, po podpięciu magazynków; modele współcześnie używane i kolekcjonerskie – głównie 9mm.

Krótka i długa współczesna broń palna

Na rynku dostępna jest broń krótka palna albo długa. Te modele różnią się od siebie budową. Do krótkiej zalicza się pistolety i rewolwery. Mianem długiej natomiast określa się strzelby i karabiny. Wyróżnia się też modele ze względu na powtarzalność strzałów.

Poniżej przedstawiamy typy broni palnej, ściśle związane z przyczyną wydawania pozwolenia.

 1. Do ochrony osobistej

 2. Do ochrony osób lub mienia

 3. Łowiecka (inaczej myśliwska)

 4. Sportowa

 5. Do prowadzenia i odbywania szkoleń

 6. Do przeprowadzania rekonstrukcji historycznych

 7. Dla kolekcjonerów.

Jak uzyskać pozwolenie na współczesną broń 9mm i innego typu?

Zakup broni palnej długiej ani krótkiej nie jest możliwy bez posiadania stosownych dokumentów, które okazywane są podczas transakcji. W określonych typach militariów, np. tych o kalibrze 9mm, niezbędne jest pozwolenie na ich posiadanie. Jak można je uzyskać? Wskazując jeden z przedstawionych powyżej powód do jej posiadania i zdając egzaminy – teoretyczny i praktyczny.

Jakie warunki trzeba spełnić, by przystąpić do testów?

 • Należy mieć ukończone 21 lat i być osobą w pełni zdolną do realizacji czynności prawnych.
 • Nie wolno być skazanym prawomocnie.
 • Lekarz oraz psycholog muszą przeprowadzić badania i wyrazić zgodę na dalsze czynności.
 • Należy mieszkać pod adresem na terenie Polski.